دکتر حسين منافي راثي

مدیرگروه تخصصی علوم دامی 

تلفن: 66430434 
 آدرس پست الكترونيكي  : 

 manafihosein@yahoo.com

رزومه کاری

 

 

 سلمان افشار

 کارشناس مسئول علوم دامی

تلفن همراه: 09126651294

 آدرس پست الكترونيكي(Email) :   salmanafshar2007@gmail.com

رزومه کاری

 

 

 

حمیدرضا مصلحی  

کارشناس علوم دامی 

همراه: 09123708234  

تلفن محل کار:  66430434- 021   

آدرس پست الکترونیکی       

رزومه کاری

 

 

 

معرفی گروه علوم دامی

     

    

 

 

 

 

 

 

 


6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0