علی اکبر دماوندی  مدیر گروه منابع طبیعی

موبایل :09123840218

تلفن محل کار:66430436

پست الکترونیکی :

damavandi58@yahoo.com

  damavandi58@ gmail.com

رزومه

سکینه حق شناس 

کارشناس مسئول گروه منابع طبیعی 

تلفن محل کار: 66430436 - 021

پست الکترونیکی:

Sakinehhaghshenas@yahoo.com

رزومه

 
 

 


 

6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0