شرح وظایف

مطالعه و نياز سنجي آموزشي در بخش منابع طبيعي

ارتباط با دو معاونت وزارت جهاد کشاورزي(سازمان جنگلها،مراتع و آبخيزداري ، معاونت امور زیربنایی)

طراحي و تدوين دوره هاي علمي کاربردي در مقاطع: کارداني ، کارشناسي ، کارشناسي ارشد و دکتري

طراحي و تدوين دوره هاي پودماني ، کوتاه مدت و ضمن خدمت

بازنگري دوره هاي مصوب

راه اندازي و تجهيز آزمايشگاه ها و مزارع آموزشي

تدوين جزوات و کتب مرتبط با بخش منابع طبيعي

راه اندازي ، هدايت و نظارت بر گروههاي آموزشي منابع طبيعي در مراکز آموزش

همکاري با مديريت آموزشي در پذيرش دانشجوو طراحي سوالات کنکور

همکاري با مديريت دانشجويي در برگزاري مسابقات و همايش هاي دانشجويي

اجراي طرح هاي تحقيقاتي در بخش منابع طبيعي و آموزش

انجام تدريس در دوره هاي منابع طبيعي

تشکيل و هدايت هسته برنامه ريزي آموزشي منابع طبيعي و آب و خاک

 

 


6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0