اين گروه 5 عضو هيئت علمي به شرح زير دارد:

1- دكتر سيد محسن احمدي نژاد متخصص بيماري هاي داخلي و جراحي اسب از استراليا

2- دكتر سهيل علي نژاد متخصص بهداشت و بيماري هاي آبزيان از واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد

3- دكتر محسن عابدي رزيدنت دكتراي تخصصي فيزيولوژي از دانشگاه تهران

4- دكتر سيد سهيل قائم مقامي رزيدنت دكتراي تخصصي بهداشت خوراك دام از دانشگاه تهران

5- دكتر اركيده حيدر نژاد رزيدنت دكتراي تخصصي كلينيكال پاتولوژي از واحد علوم تحقيقات دانشگاه آزاد

6- دكتر بيژن جوادي از دانشگاه آزاد كرج كه به صورت پاره وقت با گروه همكاري مي كند.


گروه دامپزشکی:
       گروه دامپزشكي موسسه آموزش عالي علمي كاربردي وزارت جهاد كشاورزي از سال 1377 به عنوان يكي از زير مجموعه هاي دفتر مراكز آموزش وزارت جهاد كشاورزي فعاليت خود را در زمينه هاي گوناگون از جمله تدوين دوره هاي مرتبط با دامپزشكي در قالب دوره هاي ضمن خدمت آغاز نمود . كه بعدها با تبديل دفتر مراكز به موسسه و تغيير اساسنامه آن . فعاليت هاي خود را گسترش داد. و ضمن انجام اموري كه از پيش در دست كار داشت. اقدام به توليد و تدوين رشته هاي آموزش عالي دامپزشكي در مقاطع كارداني، كارشناسي  و كارشناسي ارشد و نيز دوره ديپلماي عالي نمود. ضمن آن كه در مقاطع خاص دوره هاي متعددي نيز در ارتباط با مباحث دامپزشكي و در قالب دوره هاي پودماني و نيز تك پودمان هاي تخصصي طراحي و تدوين نمود. از ديگر فعاليت هاي اين گروه تدوين كتب علمي ، چاپ مقالات علمي در كنگره ها و همايش هاي ملي و بين المللي را مي توان اضافه نمود. مشاركت اعضاء گروه در فعاليت هاي آموزشي از قبيل تدريس در مراكز علمي كاربردي و نظارت بر حسن اجراي دوره ها نيز از فعاليت هاي عمده اين گروه محسوب ميگردد.66940731


6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0