شنبه, 9 مهر 1401
  • EN
  • ساعت : ۰۹:۳۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ 
سی ویكمین جلسه شورای معاونت....هم اكنون
سی و یکمین جلسه شورای معاونت علمی و فناوری چهارشنبه مورخ نوزده مرداد 1401 برگزارشد

طی جلسه شورای معاونت  علمی و فناوری  سامانانه بانک دانش کشاورزی  معرفی شد  و همچنین فرایند عملیاتی سامانه  بررسی شد. همچنین به آسیب شناسی کاروان تخصصی ترویج با رویکرد اصلاح برخی روشها و استفاده بهینه از امکانات و ظرفیتهای این روش ترویجی پرداخته شد.

8faf7ead-6de2-492f-af32-076c1eba7b68.jpg

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.17.0
    V6.0.17.0