چهارشنبه, 30 مهر 1399
  • EN
  • ساعت : ۱۰:۴۲:۲۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ 
برگزاری نشست تدوین منابع آموزشی و سوال‌های آزمون سنجش مهارت
به گزارش معاونت علمی و فناوری موسسه، نشست تدوین منابع آموزشی (جزوه) و سوال‌های آزمون سنجش مهارت به منظور توسعه سامانه سامک در رشته "کشت و کار مکانیزه" با حضور اعضای کارگروه تخصصی مرتبط با گروه فنی، مهندسی و ماشین‌های کشاورزی از تاریخ 20 لغایت 23 به میزبانی مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) برگزار گردید.

برگزاری نشست تدوین منابع آموزشی و سوال‌های آزمون سنجش مهارت

به گزارش معاونت علمی و فناوری موسسه، نشست تدوین منابع آموزشی (جزوه) و سوال‌های آزمون سنجش مهارت به منظور توسعه سامانه سامک در رشته "کشت و کار مکانیزه" با حضور اعضای کارگروه تخصصی مرتبط با گروه فنی، مهندسی و ماشین‌های کشاورزی از تاریخ 20 لغایت 23 به میزبانی مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) برگزار گردید. در این نشست چهار روزه اعضای کارگروه تخصصی به بحث و جمع‌بندی پیرامون تدوین جزوه‌های کمک آموزشی و تهیه بانک سوال‌های رشته کشت وکار مکانیزه (استاندارد راننده کشت مکانیزه) پرداختند. 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.6.5.0
    V5.6.5.0