گروه برنامه ­ریزی تدوین استاندارد آموزش شغلی
   این گروه ذیل مدیریت «مطالعات و ارزشیابی، تدوین منابع واستاندارد های شغلی» در معاونت علمی و فناوری موسسه قرار داشته و ماموریت اصلی آن سازماندهی، نظارت، اجرا و پیگیری فرآیندهای مربوط به تدوین استانداردهای آموزشی شغلی و سرفصل­های آموزشی (کاردانش، کارکنان و ....) بوده و این مهم را از طریق تعامل با معاونت‌ها، دفاتر، مرکز کارآفرینی و مدیریت‌های ستادی موسسه، همچنین همکاری و هماهنگی با شبکه دانش کشاورزی، سازمان فنی و حرفه‌ای، وزارت آموزش و پرورش و سایر مراجع ذی‌ربط به انجام می‌رساند و وظایف آن به شرح زیر می‌باشد:
-    هماهنگی و مشارکت در تدوین پیش‌نویس آیین­نامه‌ها، دستورالعمل­ها و سایر مقررات آموزشی ترویجی مرتبط 
-    تعامل، همکاری و هماهنگی با شبکه دانش کشاورزی 
-    برنامه­ریزی و برقراری ارتباط با معاونت‌ها، دفاتر، مرکز کارآفرینی و مدیریت‌های ستادی موسسه، به منظور سازماندهی و نظارت بر تدوین و تصویب استانداردهای آموزشی ترویجی بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-    برنامه­ ریزی برقراری ارتباط با دفتر آموزش متوسطه کاردانش وزارت آموزش و پرورش به منظور طراحی و تدوین، سازماندهی و نظارت بر تصویب سرفصل­های آموزشی کاردانش بخش کشاورزی و پیگیری اجرای مصوبات.
-    برنامه­ ریزی هماهنگی و ایجاد ارتباط ارکان ذیل معاونت با بخش‌های مختلف وزارت جهادکشاورزی از طریق بررسی، مطالعه کارشناسی و اعزام کارشناسان مربوطه به منظور تدوین استاندارد های آموزشی و ترویجی
برنامه­ریزی و سازماندهی نظام اطلاعات استانداردهای آموزشی و ترویجی با کارگیری روش­های نوین فن آوری آموزشی
-    برنامه­ریزی و پیگیری فرآیند تدوین و تصویب استاندارد های آموزشی ترویجی و جمع‌بندی نتایج
-    مشارکت در نیازسنجی و تعریف استانداردهای آموزشی دوره­ها، رشته­ها و مشاغل جدید مورد نیاز آموزش­های کاردانش، فنی حرفه­ای، مهارتی و آموزش­های مجازی و بین المللی
-    پایش، اصلاح و به‌هنگام‌سازی فرآیندها و اجرای استانداردهای آموزشی ترویجی 
-     برنامه ­ریزی توسعه استانداردهای آموزش­های مهارتی و تخصصی کشاورزی در راستای قانون نظام جامع آموزش­های فنی حرفه­ای و مهارتی 
-    شرکت در کمیته ­ها و شوراهای مرتبط با برنامه­ریزی استانداردهای و سرفصل‌های آموزشی ترویجی و سایر کمیته­ های تخصصی حسب مورد
-    پیگیری­ برگزاری جلسات شورای برنامه­ریزی استانداردهای آموزشی ترویجی و اجرای مصوبات آن.
-    پیشنهاد برنامه و اعتبار مورد نیاز گروه، انجام وظایف ارجاعی و تکلیفی و ارائه گزارش به مدیریت مطالعات و ارزشیابی، تدوین منابع و استاندارد های شغلی
  


6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0