جمعه, 24 خرداد 2023
شرح وظایف گروه های تخصصی

شرح وظایف گروه ها تخصصی

گروه­های تخصصی ذیل معاونت علمی و فناوری به منظور هماهنگی و پیگیری فعالیت‌های شبکه دانش کشاورزی، پشتیبانی علمی و فنی  معاونت‌ها، دفاتر، مرکز کارآفرینی و مدیریت‌های ستاد موسسه،  تشکیل شده است تا علاوه بر ایفای نقش تخصصی نسبت به برقراری ارتباط مؤثر علمی و فناوری با معاونت‌ها، سازمان­ها و مراکز اجرایی وزارت‌ جهاد کشاورزی، موسسات تحقیقاتی مرتبط و دانشگاه­ها در جهت تامین نیازهای تخصصی آموزشی و ترویجی اقدام نماید. وظایف گروه‌های ده‌گانه تخصصی به شرح ذیل است:

- هماهنگی ستادی، پیگیری فعالیت‌ها و گزارش‌گیری از عملکرد شبکه دانش کشاورزی (پژوهشگر مروجان ارشد، محققان معین و مروجان مسؤل پهنه‌)

 تدوین برنامه عملیاتی سالیانه شبکه دانش کشاورزی

- دریافت خروجی‌های برنامه عملیاتی طبق زمان‌بندی و ارسال به معاونت علمی وفناوری

- پاسخگویی به نیازهای فنی مروجان، کارشناسان پهنه و بهره‌برداران از طریق "سامانه شبکه دانش کشاورزی"

- برقراری ارتباط درون شبکه دانش کشاورزی از طریق برنامه‌ریزی و اجرای گردهمایی‌های دوره‌ای و . . .

-ارزیابی اثربخشی شبکه دانش کشاورزی

- پشتیبانی علمی و فنی از فعالیت­های معاونت‌ها، دفاتر، مرکز کارآفرینی و مدیریت‌های ستاد موسسه

- مشارکت علمی و تخصصی در طراحی مدل و اعلام نظر تخصصی در فرآیند نیازسنجی آموزشی و ترويجي

- مشارکت در برنامه‌ریزی آموزشی و ترویجی از طریق همکاری در کارگروه‌ها، هسته‌های محتوایی و سایر موارد مرتبط

- طراحی، تدوین و بازنگری سرفصل و ریزمحتوای دوره‌ها و استانداردهای آموزشی از طریق تشکیل کمیته‌های تخصصی

- طراحی، تالیف، تدوین، ترجمه، داوری و ویراستاری محتوای منابع آموزشی و ترویجی، رسانه‌های چاپی، الکترونیکی، دیداری و شنیداری (بروشور، نشریه، دستنامه، دستورالعمل‌های فنی، برنامه‌های رادیویی، تلویزیونی، اپلیکیشن و ...) با تاکید بر بهره‌گیری از ظرفیت شبکه دانش کشاورزی

- تعیین شاخص‌ها، شناسایی، معرفی و تایید مدرسان، مربیان، خبرگان و نخبگان در حوزه‌های تخصصی موضوعی و محصولی

- مشارکت تخصصی در برنامه‌های اجرایی حسب درخواست معاونت‌ها، دفاتر، مرکز کارآفرینی و مدیریت‌های ستاد موسسه

- مشارکت تخصصی در ارزیابی اثربخشی فعالیت‌های معاونت‌ها، دفاتر، مرکز کارآفرینی و مدیریت‌های ستاد موسسه حسب درخواست

-  نظارت تخصصی بر فعالیت‌های معاونت‌ها، دفاتر، مرکز کارآفرینی و مدیریت‌های ستاد موسسه حسب درخواست

- تدوین، اجرا و نظارت بر پروژه‌های پژوهشی و مطالعاتی ذیل آیین‌‌نامه داخلی کمیته علمی - فنی موسسه

- انتقال دانش يا فناوري، تدریس موظف در قالب كارگاه­های آموزشي، دوره­هاي كوتاه مدت و بلند مدت آموزشي، پژوهشي و ترويجي مرتبط با رشته تخصصي

- پشتیبانی و مشارکت علمی و فنی در برگزاری دوره ها و نمایشگاه­های تخصصی ملی و بین‌المللی

- شرکت در کنگره­ها، سمینارها و سایر نشست‌های علمی داخلی و بین‌المللی مرتبط برای ارائه مقالات علمی و تخصصی

- پیشنهاد برنامه و اعتبار مورد نیاز گروه، انجام وظایف ارجاعی و تکلیفی و ارائه گزارش به معاون علمی و فناوری.