ردیف

نام استان

نام مدير هماهنگي ترويج استان

تلفن تماس محل کار

1

آذربایجان شرقی

آیت الله عبادپور

4439806 3041

2

آذربایجان  غربی

خانم بیتا  احمدیان

04432720230

3

اردبیل

ضیا ء چهره

04533744600

4

البرز

خانم دکتر عوض پور

8- 4411126 0263

5

اصفهان

جمشید اسکندری

7913144 7913143 0313

6

ایلام

حشمت اله سیاهی

33330108 084

7

بوشهر

 شهریارمرشدی

7733322933

8

تهران

تیمور قاسمی

81122941 021

9

جنوب کرمان

مهندس مهدی میجانی

03443261315

10

چهارمحال و بختیاری

مهند س فرهاد رفیعی

32254690 038

11

خراسان جنوبی/بیرجند

آقای محمد مودی

05632230971/05632227101

12

خراسان رضوی

حمید بیگ زاده

           37675984 /05137675983  

13

خراسان شمالی /بجنورد

اسماعیل محمود آبادی

05832257859

14

خوزستان

سید یعقوب  هاشمی

3359541 0613

15

زنجان

  خلیل   پیمان

02433137354

16

سمنان

خانم فاطمه سعیدی

02333440103

17

سیستان و بلوچستان

بهزاد  شهركي

05433442360

18

فارس

خانم دکتر مویدی

2296826 - 0713

19

قزوین

احمد مستخدمی

02833360202

20

قم

کاظم شکوریان فرد

2126705 0253

21

کردستان

آقای سیدفراز توانایی

08733235773

22

کرمان

پرویز  رستگاري 

03432520991

23

کرمانشاه

کورش مهرابی

31521183 083

24

کهگیلویه و  بویراحمد

خانم زهره حبیبی

3334572 3 074

25

گلستان

خانم شهربانو   سلطانعلیان

01732225868

26

گیلان

حمید منشی زاده

01333334076

27

لرستان

محمد هنر مند

3203902 3 066

28

مازندران

سید علی طاهری امیری

01133360191

29

مرکزی

خانم راشین پورمتین

3139103 - 0863

30

هرمزگان

خانم بشیرزاده

07633671189

31

همدان

آقای جواد رشیدی

8284810  و8253555  - 0813

32

یزد

رستگار

03538259903


ردیف

معاونین اموزشی استانها

عنوان

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

1

استان آذربایجان شرقی

دکتر

 بهمن

پاسبان اسلام

 

2

استان آذربایجان غربی

دکتر

کریم

اکبریان

 

3

استان اردبیل

مهندس

 پرویز 

 شیرین زاده

 

4

استان اصفهان

دکتر

محمد رضا 

بصیری

 

5

استان ایلام

مهندس

 احمد

رحیم‌زاده

 

6

بلوچستان (ایرانشهر)

دکتر

رحمان بخش

باهورزهی سورانی

 

7

استان بوشهر

 دکتر

مهدی

برنا

 

8

استان تهران

دکتر

سعید

محمدی

 

9

جنوب استان کرمان

مهندس

علی

امیری

 

10

استان چهارمحال وبختیاری

مهندس

شهباز 

شمس الدینی

 

11

استان خراسان جنوبی

 

محمد

محسنی

 

12

استان خراسان رضوی

دکتر

 حسین

قدس روحانی

 

13

استان خراسان شمالی

دکتر

مهدی

باور

 

14

استان خوزستان

دکتر

نادر

آلبوشوکه

 

15

صفی‌آباد دزفول

دکتر

 مجید

همتی

 

16

استان زنجان

دکتر

محمدحسین

نعمتی

 

17

سیستان (زابل)

دکتر

 هادی

میناب پودینه

 

18

استان سمنان

مهندس

 حسین

ارغانی

 

19

شاهرود

مهندس

 احمد

کریمی

 

20

استان فارس

مهندس

 حمیدرضا

محمودیان فرد

 

21

استان قزوین

دکتر

احسان

شهرامی

 

22

استان قم

دکتر

 علیرضا

جعفری

 

23

استان کردستان

دکتر

 ناصح

قادری

 

24

استان کرمان

دکتر

وحید

ابراهیمیان

 

25

استان کرمانشاه

مهندس

 فرشاد

 امیری

 

26

استان کهگیلویه و بویراحمد

مهندس

فرامرز

روزبهی

 

27

استان گلستان

دکتر

 محمدعلی

آقاجانی

 

28

استان گیلان

دکتر

نائره

 بشارتی

 

29

استان لرستان

مهندس

بهروز

سپهوند

 

30

استان مازندران

دکتر

عباس

علیپور

 

31

استان مرکزی

دکتر

مظاهر

یوسفی

 

32

استان هرمزگان

مهندس

معصومه

الماسی

 

33

استان همدان

دکتر

رمضان

کلوندی

 

34

استان یزد

دکتر

 جلال

سالم

 

35

مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)

دکتر

عباس

نوروزی

 

36

مرکز آموزش کشاورزی و منابع طبیعی رسول اکرم (ص) دامغان

مهندس

 محمد

 سالار

 

37

مرکز آموزش کشاورزی و منابع طبیعی شهید خیابانیان زاهدان

دکتر

 محمدعلی

نوروزی

 

6.1.10.0
گروه دورانV6.1.10.0