پیشکار.jpg

مهندس جمشید پیشکار
مدیرحوزه ریاست و روابط عمومی

تلفن:  66430444

khabiri1.jpg

دکتر علی خبیری
 سرپرست مدیریت  نظارت و ارزیابی

تلفن : 66940762

 

رزیتا مهرورزان.jpg

مهندس رزیتا مهرورزان

مدیر امور اداری

تلفن:  66940747

ابوالفضل معینی نژاد.jpg

مهندس ابوالفضل معینی نژاد

مدیر طرح و برنامه

تلفن : 66940757

عباس اصغری نژاد.jpg

مهندس عباس اصغری نژاد

مدیر امور مالی

تلفن : 66940777

حسین نیک فرجام.jpg

دکتر حسین نیک فرجام

مدیر امور آموزشی

تلفن: 66940735

احمد صادقی.jpg

دکتر احمد صادقی

 مدیر مطالعات و ارزشیابی

تلفن: 66595686

شهرام مقدسی.jpg

دکتر شهرام مقدس فریمانی

مدیر امور دانشجویی و فرهنگی

تلفن: 66596665

فرهاد فتحی.jpg

مهندس فرهاد فتحی

مدیر فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی

تلفن : 66430438

اسحاقی.jpg

 علیرضا سید اسحاقی

رییس  اداره روابط عمومی

تلفن:66940743 

 

رییس اداره حراست

 تلفن: 66596889

 

 

 


6.1.10.0
گروه دورانV6.1.10.0