دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی
اهداف ترویج 

       - مداخله گری فعال ترویج در حوزه نظا م های تولید کشاورزی، دامپروری، شیلات و آبزیان، منابع طبیعی و پایه با تاکید بر الگوی کشت، افزایش ضریب مکانیزاسیون، یکپارچه سازی، تنوع زیستی، تولید پایدار،  امنیت غذایی، صیانت از محیط زیست و غیره.

       - توانمندسازی نیروی انسانی تولیدکننده و بهره بردار، تشکل های مردمی و کارگزاران اجرایی

      - بهره گیری از ظرفیت جوامع محلی وشبکه ترویج در راستای انتقال دانش فنی به عرصه های تولیدی

راهبردهای اصلی ترویج

-       توسعه و تقویت ارتباط بین تحقيق، ترويج، آموزش و بخش اجرا با محوریت بهره­بردار.

-   اجرا و پیاده ­سازی فعالیت ­ها و اقدامات ترویجی به شکل مشارکتی و تعاملی(با تاکید بر کانون­ های یادگیری و سایت­ های الگویی)

-       بهره ­برداری حداکثری از توان و ظرفیت جوامع محلی (مددکاران، تسهیل گران، رهبران محلی، کشاورزان پیشرو)

-    نیازسنجی ، اجرا و ارزیابی فعالیت های آموزشی ترویجی و مهارتی متناسب با نیازهای بهره برداران و تولیدکنندگان کشاورزی

-       تغییر بینش و رفتار بهره برداران از طریق الگو سازی روش های ترویجی مناسب

شرح وظایف دفتر

-       تدوين سياست‌ها و راهبردهاي ترويجي بخش کشاورزي و منابع پایه برای تصويب و ابلاغ در راستاي تحقق توانمندسازي، کارآفريني ، اشتغال زايي و تولید

 

-       تدوین، استانداردسازی، نظارت و پایش اثربخشی و ارتقاء کیفی و کمی الگوها و روشهای ترویجی انتقال فناوری و دانش به بهرهبرداران

 

-        مطالعه و بررسی رهیافت ها، روش ها، الگوها و مدل‌هاي ترویجی  کاربردی ملی و منطقه ای

 

-        شناسایی، ساماندهی و تسری تجارب موفق و دانش بومی بهرهبرداران پیشرو و یا متبکر به سایر عرصههای تولیدی

 

-     تدوین شاخصها، استانداردهای لازم و شناسایی و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی درراستای الگوسازی ترویجی

 

-       تدوین، استانداردسازی، نیازسنجی، نظارت و پایش اثربخشی آموزشهای ترویجی بهرهبرداران در سطوح ملی و استانی

 

-       تصویب، ابلاغ، نظارت و پایش برنامه‌هاي انتقال یافته‌ها ی  فناورانه وتحقیقاتی قابل ترویج و طرح های مشترک تحقیقی – ترویجی در سطوح ملی ، استانی و محلی

 

-       برگزاری نمایشگاه ها، جشنوارههای محصولی یا موضوعی و تورهای داخلی و بین المللی در راستای ارتقاء دانش و تجارب بهرهبرداران ومروجان در سطوح ملی، استانی و بین المللی

 

-       بررسي، شناسايي، احصاء و اولويت‌بندي نيازهاي ترويجي و مهارتي بهره‌برداران بخش کشاورزی

 

-       تدوين برنامه‌هاي ترويجي و توانمند سازی مهارتي بهره‌برداران بخش کشاورزي در جهت فراگير کردن دانش و فناوری کشاورزی

 

-       تهيه شاخص‌ها، استانداردها، دستورالعمل‌ها و آئين نامه‌هاي موردنياز آموزش‌هاي ترويجي و توانمند سازی مهارتي بخش کشاورزی

 

-       تدوين طرح‌هاي جامع ترويج محصولي/موضوعي و برنامه‌هاي عملياتي مربوطه با مشارکت بخش‌هاي اجرايي ، تحقيقاتي و بخش های خصوصی

 

-       برنامه‌ريزي ترويج مديريت مزرعه در فرآيند توليد محصولات کشاورزي

 

-       برنامه‌ريزي براي ترويج توليد محصول سالم در چارچوب توسعه پايدار کشاورزي

 

-       برنامه‌ريزي براي بهره گيري از ظرفيت‌هاي شبکه عاملين ترويج(دولتي و غير دولتي) براي توسعه فعاليت‌هاي ترويجي و توانمندسازی مهارتي

 

-       برنامه‌ريزي جهت بهره گيري از تکنولوژي نوين ارتباطات و اطلاعات در توسعه فعاليت‌هاي ترويجي و توانمندسازی مهارتي بهره برداران

 

-       تدوين برنامه نظارت و ارزيابي براي کليه برنامه‌ها و فعاليت‌هاي ترويجي

 

-     برنامه‌ريزي جهت استقرار و راهبري سامانه اطلاعاتي مرتبط با فعاليت‌هاي ترويجي و توانمندسازی مهارتي بهره‌برداران

مهمترین برنامه ها و فعالیت ها

       ارتقاء سطح دانش و مهارت بهره برداران بخش كشاورزي از مهمترين وظايف دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی مي باشد. لذا این دفتر با اعتقاد به اين مهم، با ایجاد هماهنگي و ارتباط هرچه مؤثرتر با زير بخش های اجرایی و بخش های تحقیقاتی، با بکارگیری راهبردهای جدیدی نظیر سایت های جامع الگویی تولید، کانون های یادگیری ، سایت های IPM/FFS  و IPCM  ، روز و هفته انتقال یافته های تحقیقاتی، جشنواره و نمایشگاه های ترویجی تخصصی ،مراسم انتخاب نمونه ها، بازدیدها و تورهای تخصصی داخلی و خارجی ،فن بازارو نوآوری کشاورزی ،آموزش های مهارتی ترویجی ،مزارع نمایشی ،نمایشگاه فروش مستقیم محصولات کشاورزی ،طرح های تحقیقی – ترویجی ،... و فعالیت های موثری را در جهت افزایش ضریب پوشش فعالیت های ترویجی انجام داده است.

       نظر به اینکه ایجاد تناسب و هماهنگی بین امکانات، اعتبارات، نیروی انسانی و نیازهای موجود از شرایط اصلی برای موفقیت و تضمین کیفیت کار است ، این دفتر سعی نموده با  انجام بررسی های لازم ، با توجه به  مسائل و مشکلات و محدودیت های موجود در استان ها،  برنامه ریزی لازم برای اجرای طرح ها و پروژه های خود انجام دهد .

پروژه های دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی

 •        ایجاد سایت الگویی جامع تولیدی
 •       ایجاد کانون­های یادگیری
 •        تولید محتوای ترویجی (انواع رسانه های ترویجی) مورد نیاز بخش کشاورزی
 •        تجلیل از تولید کنندگاه برترین بخش کشاورزی
 •        استقرار توسعه کشاورزی پایدار با مدل IPCM
 •       استقرار توسعه مدیریت تلفیقی آفات در سطح کشاورزان با مدل ترویجی IPM/FFS و       استاندارد سازی تولید محصولات سالم و طبیعی
 •        ایجاد سامانه پاسخگو
 •        طرح مروج همراه
 •        تدوین دائره المعارف دانش نوین کشاورزی

 

گروه های دفتر

 •    گروه ترویج تولیدات کشاورزی(زراعت، باغبانی، دام، طیور و آبزیان)
 •    گروه ترویج بهره وری منابع پایه تولید(منابع طبیعی، جنگل، مرتع، آبخیزداری، آب، خاک و صنایع تبدیلی و تکمیلی و مکانیزاسیون)
 •    گروه ممیزی رهیافت ها، الگوها و روشهای ترویجی
 •    گروه توانمندسازی بهره برداران(آموزش های انفرادی، گروهی، مهارتی و برگزاری گارگاهها و دوره های متنوع آموزشی) 

برای آشنایی بیشتر با دفترترویج دانش و فناوری کشاورزی به پورتال این دفتر مراجعه فرمایید


6.1.10.0
گروه دورانV6.1.10.0