درگاه ورود:  tv.iate.ir/ch1

نام کاربری: iate1-u

کلمه عبور: 2020

 


6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0