*فایل آموزشی ورود به برنامه توسط ارائه دهندگان

* ورود به برنامه پخش زنده توسط بینندگان

بینندگان بهتر است از مرورگر موزیلا استفاده کنند که فلش پلیر آن نصب شده و فعال باشد.

* برنامه زمانبندی ارائه های فصل زمستان

 


5.6.5.0
گروه دورانV5.6.5.0