ردیف

استان

نام

نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

تخصصی

1

ایلام

علی عباس

هاشمی

کارشناسی

علوم آزمایشگاهی

2

آذربایجان غربی

محمود

جعفری

دکتری حرفه‏ای

دامپزشکی

3

کردستان

هومن

خان بابایی

دکتری حرفه‏ای

دامپزشکی

4

خراسان شمالی

سعید

فیروزه

دکتری حرفه‏ای

دامپزشکی

5

کرمانشاه

نوید

قاسمی پور

دامپزشکی

6

اصفهان

وحید

نعمان

دکتری تخصصی

7

کهگیلویه و بویراحمد

قاسم

حسینی

کارشناسی ارشد

علوم آزمایشگاهی- انگل شناسی

8

گیلان

یداله

اسدپور

دکتری تخصصی

دامپزشکی

9

مازندران

حسین

اسدی خارکشی

کارشناسی

علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

10

مازندران

محمود

گلچین

کارشناسی ارشد

11

مازندران

نصراله

واحدی

دکتری تخصصی

دامپزشکی

12

مازندران

سید حمید

آقاجان زاده

دکتری تخصصی

ایمونولوژی پزشکی


6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0